Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rudniku Pierwszym!

W dniu 20 marca 2019 r. w miejscowości Rudnik Pierwszy odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Adam Maziarz. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Elżbieta Smolarz, Regina Kruk, Teresa Stankiewicz, Barbara Jakóbczak i Ryszard Czerniak.