Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Rudkach!

W dniu 11 kwietnia 2019 r. w miejscowości Rudki, odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem została: Maria Frąk. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Ewelina Żuraw, Iwona Bral, Bernard Makuch oraz Jolanta Bucoń.

W związku, ze zmianą na stanowisku sołtysa, Wójt Gminy Zakrzówek, składa serdeczne podziękowania, ustępującemu sołtysowi Panu Bernardowi Makuch, za długoletnią współpracę z władzami samorządowymi oraz zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnej społeczności.