Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowosci Świerczyna!

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w miejscowości Świerczyna odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Grzegorz Mańka. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Andrzej Stręciwilk, Wiesław Jasik, Krystyna Łukasik, Tomasz Janik, Zuzanna Łukasik.