Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Józefin!

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w miejscowości Józefin odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Leszek Goch. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Agnieszka Jakubiak, Łukasz Januszczak, Józef Woś, Adam Łagut, Irena Marzec.