Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Majdanie Grabina!

W dniu 21 marca 2019 r. w miejscowości Majdan Grabina odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Stanisław Staroch. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Iwona Zielonka, Tomasz Wierzbicki, Dorota Stefanek, Paweł Dziewa, Robert Drozd, Mariusz Makuch, Jarosław Sagan.