Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Górach!

W dniu 23 kwietnia 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Góry, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem została: Teresa Czuba. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Michał Pizoń, Dariusz Sagan, Sylwia Boguń oraz Renata Boguń.

W związku, ze zmianą na stanowisku sołtysa, Wójt Gminy Zakrzówek, składa serdeczne podziękowania, ustępującemu sołtysowi Panu Kamilowi Sobótka, za współpracę z władzami samorządowymi oraz zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnej społeczności.