Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Bystrzycy!

W dniu 29 kwietnia 2019 r. w miejscowości Bystrzyca odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem została: Marta Kawęcka. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Ewa Goch, Andrzej Kozak, Izabela Zarzeczna- Cur, Zbigniew Marzec.

W związku, ze zmianą na stanowisku sołtysa, Wójt Gminy Zakrzówek, składa serdeczne podziękowania, ustępującemu sołtysowi Panu Leszkowi Toporowskiemu, za długoletnią współpracę z władzami samorządowymi oraz zaangażowanie i wkład w rozwój lokalnej społeczności.