Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Zakrzówek uchwalone jednogłośnie!

W dniu 12 czerwca 2019r. odbyła się VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Zakrzówek, w trakcie której radni jednogłośnie podjęli: uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zakrzówek oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zakrzówek z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Po głosowaniu Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki skierował wyrazy wdzięczności do radnych za udzielenie wotum zaufania oraz absolutorium, które jest wyrazem dobrej współpracy.

Następnie podziękował wszystkim pracownikom za współpracę oraz zaangażowanie w realizację stawianych przed nim zadań.