- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

UWAGA na osoby podszywające się pod współpracę z Urzędem Gminy

W związku z napływającymi  informacjami, że mieszkańców odwiedzają osoby oferujące pomoc, w zakresie pozyskiwania dotacji z Programu “Czyste Powietrze”,  na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków, wskazując, że działają na zlecenie Urzędu Gminy uprzejmie informujemy, że Gmina Zakrzówek nie współpracuje z żadnym podmiotem w tym zakresie.

Prosimy wszystkich o rozwagę przed podejmowaniem ewentualnej współpracy z takimi firmami. Prosimy, przede wszystkim Seniorów, o szczególną czujność.

Ponadto uprzejmie informujemy, że wszelkich informacji dotyczących możliwości sfinansowania przedsięwzięć związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Programu “Czyste Powietrze”, zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy przy ul. Żeromskiego 24 w Zakrzówku pok. nr 2, bądź poprzez  kontakt pod nr tel. 81 8215131.