Zebranie sołeckie w miejscowości Rudnik Drugi!

W dniu 01 kwietnia 2019 r. w miejscowości Rudnik Drugi odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Krzysztof Bardak. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Joanna Sokół, Stanisław Krzysztoń, Artur Mazur oraz Krystian Szostek.