Turniej wiedzy pożarniczej 2019

 W dniu 14 marca bieżącego roku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W turnieju wzięło udział 25 uczniów z naszych szkół podzielonych na dwie grupy:

I grupa – szkoły podstawowe klasy I-VI, grupa II – szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz III klasa gimnazjum. Poziom turnieju był wyjątkowo wyrównany. W I grupie zwycięzcą został Karol Kaźmierak, zaś II miejsce zajął Marcel Bartnik (obaj ZS w Zakrzówku). W II grupie zwyciężczynią została Kinga Kania, zaś II miejsce zajęła Eliza Jargieło (obie PSP w Sulowie). Kinga, Eliza, Karol oraz Marcel reprezentować będą naszą Gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w dniu 26 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.