Święto Niepodległości

11 listopada br. w Gminie Zakrzówek odbyły się obchody Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Zakrzówku, którą odprawił i homilię wygłosił ks. Mirosław Piątek. Podczas mszy młodzież i mieszkańcy gminy przekazali na ręce ks. Mirosława dary: zegar ustawiony na symboliczną godzinę 11.11, encykliki i adhortacje Jana Pawła II, natomiast na ręce Wójta Gminy Zakrzówek Józefa Potockiego Krzyż św. Benedykta.

Po mszy uczestnicy przeszli do centrum Zakrzówka, delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych złożyły wieńce w miejscach pamięci narodowej. Oficjalne uroczystości odbyły się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy którym wartę honorową pełnili żołnierze z 22 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a delegacje władz gminy, Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego oraz szkół w terenu gminy złożyły wieńce. Wójt Gminy Zakrzówek w swoim przemówieniu podkreślił ogromną rolę młodego pokolenia w podtrzymywaniu pamięci o bohaterach, którzy oddali życie za Ojczyznę. W imieniu Starosty Powiatu Kraśnickiego głos zabrał Pan Andrzej Cieśla członek zarządu, gratulując mieszkańcom tak pięknej uroczystości zaznaczył, iż udział w niej jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Uroczystość uświetniły swoim występem zespoły lokalne: Bystre Nutki, Błękitne Korale oraz Och Baby, a także koncert w wykonaniu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. Dużym zainteresowaniem mieszkańców, szczególnie najmłodszych cieszyło się stoisko promocyjne Wojsk Obrony Terytorialnej