- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Święto Mleka i Miodu

W niedzielę 4 lipca 2021 r. odbyła się nasza sztandarowa impreza plenerowa „Święto Mleka i Miodu’’. Na uczestników czekały różnorodne stoiska przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zakrzówek oraz organizacje i instytucje z powiatu kraśnickiego. Przygotowano niespodzianki dla przybyłych, w tym konkursy i wiele atrakcji dla dzieci.  Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i przyciągnęła uczestników z całego województwa. Bardzo bogaty program artystyczny imprezy zaspokoił potrzeby od najmłodszych po najstarszych uczestników wydarzenia.

Dziękujemy  wszystkim mieszkańcom, gościom, sponsorom oraz partnerom przedsięwzięcia. Wspierali nas również strażacy OSP, pszczelarze, hodowcy. Szczególne podziękowania składamy Patronom Honorowym – Marszałkowi Województwa Lubelskiego Panu Jarosławowi Stawiarskiemu i Wojewodzie Lubelskiemu Panu Lechowi Sprawce.

Gratulujemy Pani Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek Beacie Łukasik oraz wszystkim pracownikom profesjonalnej organizacji tegorocznego  festynu. 

Fotorelacja S. Stypułkowski