- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Stypendia Wójta Gminy Zakrzówek rozdane

W roku szkolnym 2019/2020 38 uczniów spełniło kryteria do uzyskania „Stypendium Wójta Gminy Zakrzówek”. Wśród stypendystów 36 uczniom przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce i 2 – za osiągnięcia sportowe, na łączną kwotę 18.000 zł.

Niestety ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną tegoroczna edycja wręczania listów gratulacyjnych  odbyła się bez uroczystego spotkania Wójta Gminy Zakrzówek z wyróżnionymi uczniami, ich rodzicami i dyrektorami szkół. Dyplomy
i podziękowania zarówno dla stypendystów jak i uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki
w nauce zostały przesłane drogą pocztową.

Przypomnijmy, że „Stypendium Wójta Gminy Zakrzówek” jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe czy artystyczne. Jest ono przyznawane na podstawie uchwały Nr 188/XXXII Rady Gminy Zakrzówek z dnia 23 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z poz. 3663 z późn. zm.) uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe czy  artystyczne zamieszkałemu na terenie naszej gminy. Podstawą przyznania stypendium jest wniosek dyrektora szkoły złożony  w terminie do 15 października po zakończeniu danego roku szkolnego.

Pełna lista stypendystów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek (Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 16 listopada 2020 r.) [1]

Gratulujemy stypendystom i życzymy kolejnych sukcesów.