Środki rządowe Funduszu Dróg Samorządowych dla Gminy Zakrzówek

W Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie zostało udzielone na realizację zadań w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

Umowy odebrali przedstawiciele 14 powiatów ziemskich, jednego miasta na prawach powiatu oraz 36 gmin. Łącznie zrealizowane zostaną 53 zadania na kwotę dofinansowania 75 196 825 zł w wyniku czego powstanie ponad 51 km dróg gminnych oraz 76 km dróg powiatowych.

Wręczenia umów dokonali wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz poseł na Sejm RP Elżbieta Kruk.

Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie w wysokości 381 710,00zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108356L w miejscowości Sulów od km 0+000 do km 0+995”.

Jest to kolejne dofinansowanie dla naszej gminy ze środków rządowych na drogi gminne. Cieszę się, że udaje nam się skutecznie sięgać po te fundusze bez któych nie bylibyśmy w stanie realizować inwestycji na naszych drogach – powiedział Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki

Wnioski zaakceptowane do realizacji zostały złożone przez samorządy w naborze prowadzonym jesienią ub. roku. – Ogromnie się cieszę z tego spotkania wyczekiwanego przez państwa, przeze mnie, tak, abyśmy mogli zakończyć ten pierwszy etap przyznawania środków z Funduszu Dróg Samorządowych z łącznej kwoty 531 mln złotych, jakie województwo lubelskie ma do dyspozycji w tym roku na drogi gminne i powiatowe – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

– 75 mln złotych z tej kwoty to środki, które państwo już w wielu przypadkach wykorzystujecie. To środki na drogi, które już w wielu miejscach widzimy. To środki na inwestycje, które już państwo macie zaplanowane i przygotowane do tego, aby w najbliższym czasie można było je realizować. W wielu przypadkach przetargi na te inwestycje są już rozstrzygnięte, w wielu przypadkach mamy do czynienia już nawet z końcowym etapem oczekiwania na podpisanie umowy w związku z przetargiem. Tym bardziej się cieszę, że możemy przekazać umowy na dofinansowanie i życzę, aby realizacja tych inwestycji przebiegała sprawnie – dodał wojewoda Czarnek.

Wideo z wręczenia umów

Część 1: https://www.facebook.com/wojewodaCzarnek/videos/642064969553277/

Część 2: https://www.facebook.com/wojewodaCzarnek/videos/469250730498757/

Lista dofinansowanych zadań https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fundusz-drog-samorzadowych/fundusz-drog-..