Raport o stanie Gminy

Wójt Gminy Zakrzówek zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz.506) w drodze zarządzenia nr 48/2019 z dnia 28 maja 2019 r. przedstawia radzie gminy raport o stanie Gminy Zakrzówek za 2018 rok. Raport zostanie rozpatrzony podczas sesji w dniu 12 czerwca br. Nad raportem odbędzie się debata, w której głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzówek, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 11 czerwca 2019 r. 

Raport_o_stanie_Gminy_Zakrzowek_2018.pdf
Zarzadzenie_48.pdf