- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” adresowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą.

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych.

Progi dochodowe od dnia 1 lipca 2021 r. w ramach II części Programu wynoszą:

> w przypadku gospodarstw wieloosobowych próg wynosi do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę,

> dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł;

Więcej informacji na temat ww. programu mnożna poczytać na stronie internetowej www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html [1] , tam też uzyskamy informacje między innymi nt. wymaganej dokumentacji, listy banków oferujących kredyt , jak wnioskować? – krok po kroku , najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi itp.

Ponadto informujemy, że pomoc Wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i przekazanie go do właściwego wojewódzkiego funduszu jest udzielana w punkcie konsultacyjno- informacyjnym Programu Czyste powietrze w Urzędzie Gminy Zakrzówek w godzinach od 8.00 do 12.00.