POPŻ – Warsztaty kulinarne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku zaprasza beneficjentów korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na działania towarzyszące, w ramach których odbędą się warsztaty kulinarne. Warsztaty kulinarne odbędą się w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24B w dniu 8 marca 2019 roku od godziny 10.00.

Celem prowadzonych warsztatów jest wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym m.in.:

• wskazanie różnych możliwości przygotowania potraw i wykorzystania produktów spożywczych.

Dzięki warsztatom uczestnicy mają szansę nabyć nowe umiejętności, m.in.:

• efektywnego wykorzystywania produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej,

• przygotowywania smacznych i pożywnych posiłków z zastosowaniem ww. produktów.