Opowieści z doliny rzeki Wyżnicy – konkurs literacki

Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomoc” oraz Starostwo Powiatowe w Kraśniku wraz z partnerami zapraszają mieszkańców Powiatu Kraśnickiego do udziału w konkursie literackim pod hasłem „Opowieści z doliny rzeki Wyżnicy”. Chodzi o napisanie opowiadania, którego akcja rozgrywać się będzie na terenie Powiatu Kraśnickiego lub nawiązywać do historii Powiatu Kraśnickiego, lub postaci historycznych stąd się wywodzących, lub dotyczyć legend związanych z terenem Powiatu Kraśnickiego.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców, a także rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, a także prezentacja i promocja Powiatu Kraśnickiego i jego mieszkańców.

Organizatorzy na prace konkursowe czekają do 27 listopada 2020 r. Szczegóły dotyczące zasad konkursu, tego jak prace powinny wyglądać i gdzie je dostarczać odnaleźć można w załączonym regulaminie.

Osiedlowy Dom Kultury oraz Starostwo Powiatowe do udziału w konkursie zapraszają wspólnie z portalem internetowym krasnik24.pl oraz Księgarnią Avalon.