- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

MILIONY DLA GMINY ZAKRZÓWEK

9 972 500 zł otrzymała Gmina Zakrzówek w ramach Rządowego Funduszu #PolskiŁad [1].

8 500 000 zł na budowę przedszkola oraz 1 472 500 zł na przebudowę dróg w Gminie Zakrzówek.

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.