Krwiodawcy na medal

W sobotę 24 listopada delegacja Zakrzówka uczestniczyła w Dniach Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowanych przez Lubelski Oddział Okręgowy PCK. Podczas oficjalnej części uroczystości, po dekoracji odznaczeniami państwowymi, nastąpiło wręczenie odznak resortowych i wyróżnień PCK. Wśród tej grupy wyróżnionych znalazła się Gmina Zakrzówek, która otrzymała Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Akt Nadania wraz z medalem, z rąk Prezesa Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK pana Jerzego Biszczka odebrał pan Józef Potocki, Wójt Gminy Zakrzówek. Wyróżnienie zostało przyznane w uznaniu zasług na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawsta. Przypomnijmy, że były to zbiórki krwi w trakcie imprez gminnych, podczas dwukrotnie organizowanej przez koła łowieckie z naszego terenu białych niedziel, konkursy plastyczne dla dzieci i przystąpienie zakrzóweckich szkół do programu edukacyjnego dotyczącego krwiodawstwa. Reasumując, medal ten jest formą podziękowania nie tylko dla inicjatorów akcji, ale też dla licznej rzeczy mieszkańców, którzy brali udział w akcjach, szkół propagujących krwiodawstwo i dzieci, które udało się dzięki temu zainteresować tą szlachetną ideą. Medal ten otrzymał także wieloletni przyjaciel naszej gminy, pan Jan Staroch, prezes Koła Łowieckiego Nr 25 „Uroczysko” w Lublinie oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie. Uroczystości uświetnił występ naszych Błękitnych Korali, młodzieżowego zespołu z Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku, który zgromadzona publiczność nagrodziła gromkimi brawami.

Pamiętając jak dużym zainteresowaniem mieszkańców Zakrzówka cieszyły się dotychczas organizowane akcje poboru krwi, w przyszłości planujemy utworzenie klubu honorowych dawców krwi przy Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku. Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania chęci do przystąpienia do klubu. Do jego utworzenia potrzeba jedynie 10 osób, a korzyści z jego istnienia jest wiele. Więcej zdjęć z uroczystości na gminnym profilu Fb. Foto Joanna Witkowska