- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Konsultacje społeczne w zakresie nadania nazwy placowi znajdującemu się w centrum miejscowości Zakrzówek

Wójt Gminy Zakrzówek  podaje do wiadomości informację o konsultacjach społecznych w zakresie nadania nazwy placowi znajdującemu się  w centrum miejscowości Zakrzówek

Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców Gminy Zakrzówek.

Celem konsultacji jest zebranie informacji w zakresie:

Czy  nadać nazwę placowi w centrum miejscowości Zakrzówek.

Rada Gminy Zakrzówek zwróciła się z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji  w w/w  temacie po otrzymaniu pisma od mieszkańca, aby placowi nadać imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniach od 1 lipca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku w formie wypełnienia ankiety elektronicznej dostępnej na stronie www.zakrzowek.pl  [1] oraz ankietę w wersji tradycyjnej dostępnej  w Urzędzie Gminy Zakrzówek w pok. Nr 7 i Nr 11

Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Zakrzówek.