- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza sołectwa, stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich, instytucje gminne oraz indywidualnych wytwórców z terenu województwa lubelskiego (Grupa wieńcowa) do wzięcia udziału w „Konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny i współczesny”. Celem konkursu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego województwa lubelskiego. Kultywowanie tradycji regionalnych oraz popularyzacja kultury ludowej, budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywanej z pokolenia twórców na dzieci i młodzież oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 września podczas Dożynek Wojewódzkich w gminie Lubycza Królewska (powiat tomaszowski).

Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: http://lubelskie.ksow.pl/…/konkurs-na-najladniejszy… [1]