Regulamin i karta zgłoszeniowa konkursu na ogródki 2019