Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody!

Mieszkańcy gminy Zakrzówek!

Trwająca postępująca susza i istniejące upały powodują zwiększone zużycie wody pitnej przez mieszkańców, co może doprowadzić do braku wody w istniejących wodociągach gminnych. Dlatego mając na uwadze ciągłe zaopatrzenie w wodę do celów pitnych, prosi się o oszczędne gospodarowanie wodą i zakazuje się pod groźbą kary grzywny podlewania przydomowych ogródków i upraw, mycia samochodów i sprzętu rolniczego oraz napełniania zbiorników wodnych, w tym basenów.