Komunikat o wystąpieniu suszy (rozszerzony o nowe uprawy)!

Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Zakrzówek zostały objęte następujące uprawy: 

– na kategoriach gleby I susza objęła: zboża ozime, zboża jare, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe.

– na kategoriach gleby II susza objęła: zboża jare, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe. 

 

W związku z powyższym nadal istnieje mozliwość składania oświadczeń o stratach w rolnictwie. Oświadczenia należy składać przed planowanym zbiorem, aby komisja ds. szacowania strat mogła dokonać oceny stanu upraw. Po zbiorze plonów szacunki nie będą dokonywane. W oświadczeniu należy wskazać wszystkie uprawy wykazane we wniosku o płatności obszarowe niezależnie od stopnia strat, składanego do ARiMR za rok 2019, którego kopię należy dołączyć do wniosku o oszacowanie strat (obowiązkowo). Rolnik posiadający grunty w innych gminach składa oświadczenia w gminach właściwych dla położenia upraw, a protokół z szacunku przekazuje niezwłocznie do gminy w której znajduje się siedziba gospodarstwa, celem uwzględnienia w protokole końcowym. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 7 w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane. Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków. Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek pok. Nr 12, lub pod artykułem.

 

Wniosek_o_oszacowanie_szkod_1.pdf
susza-2019-zgoda-na-przetwarzanie-danych_1.pdf
OYwiadczenie-zwierzYta_1.pdf