Komunikat o wystąpieniu suszy!

W związku ze stwierdzeniem zagrożenia przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy rolniczej na terenie województwa lubelskiego, w tym powiatu kraśnickiego informujemy, że możliwe jest składanie oświadczeń o stratach w rolnictwie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zakrzówek ul. Żeromskiego 24 – pokój nr 12 lub pod nr telefonu 81 8215080.

Oświadczenia należy składać przed planowanym zbiorem, aby komisja ds. szacowania strat mogła dokonać oceny stanu upraw. Po zbiorze plonów szacunki nie będą dokonywane. W oświadczeniu należy wskazać wszystkie uprawy wykazane we wniosku o płatności obszarowe niezależnie od stopnia strat, składanego do ARiMR za rok 2019, którego kopię należy dołączyć do wniosku o oszacowanie strat (obowiązkowo). Rolnik posiadający grunty w innych gminach składa oświadczenia w gminach właściwych dla położenia upraw, a protokół z szacunku przekazuje niezwłocznie do gminy w której znajduje się siedziba gospodarstwa, celem uwzględnienia w protokole końcowym.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy pok. Nr 7 w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek pok. Nr 12, lub pod artykułem.

Na podstawie raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach klęską suszy na terenie gminy Zakrzówek zostały objęte następujące uprawy: rzepak i rzepik.

Wniosek_o_oszacowanie_szkod.pdf
OYwiadczenie-zwierzYta.pdf
susza-2019-zgoda-na-przetwarzanie-danych.pdf