Informacja w sprawie awarii kolektorów słonecznych!

Mieszkańcy Gminy Zakrzówek!

Przypominamy, że awarie kolektorów słonecznych oraz problemy techniczne związane z zamontowaną instalacją, należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Gminy Zakrzówek. Obowiązek ten spoczywa na użytkowniku instalacji do momentu przejęcia prawa do jej własności. Ponadto informujemy, że w przypadku ingerencji przez osoby nieupoważnione, kolejne sygnalizowane usterki będą usuwane na koszt zgłaszającego.

Awarie solarów można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) pod nr telefonu (81) 82-15-080.