INFORMACJA DLA  UŻYTKOWNIKÓW ZESTAWÓW SOLARNYCH

Szanowni Państwo – Użytkownicy zestawów solarnych do produkcji ciepłej wody użytkowej.

W związku z okresem letnim i wysokimi temperaturami powietrza oraz sezonem urlopowym informujemy i prosimy o prawidłowe korzystanie z zestawów solarnych, przypominamy ponownie o konieczności codziennego poboru ciepłej wody użytkowej, która jest produkowana w instalacjach solarnych.

Brak odbioru ciepłej wody w dni słoneczne powoduje przegrzanie układu solarnego co skutkuje wprowadzeniem układu w stan awaryjny (alarm), wyłączenie się pompy układu solarnego w celu uniknięcia jej uszkodzenia poprzez rozgrzany do wysokich temperatur czynnik grzewczy (glikol), wspomniany przegrzew powoduje również zapowietrzenie układu, wypalenie uszczelek na przyłączach i w konsekwencji może powodować rozszczelnienie układu glikolowego.

Zestawy solarne zostały zaprojektowane i dobrane wg. deklaracji ilości mieszkańców w poszczególnych nieruchomościach a co za tym idzie pod kątem średniego zużycia ciepłej wody na mieszkańca, która wynosi 45 – 50 litrów na osobę dziennie.

Bardzo prosimy również o zapoznanie się z instrukcją obsługi sterownika solarnego.

Zwracamy uwagę na konieczność stosowania funkcji trybu urlopowego podczas nieobecności mieszkańców w domu powyżej dwóch dni.

W instalacjach, które nie są wyposażone w układ zasilania awaryjnego lub w przypadkach wyłączenia energii elektrycznej powyżej pięciu godzin wskazane jest przykrycie jednostek zewnętrznych (kolektorów) plandeką lub innym materiałem, który odizoluje powierzchnię obsorbera od promieni słonecznych.

Informujemy również, że w przypadku braku odbioru ciepłej wody a w konsekwencji wprowadzenie układu solarnego w stan przegrzania usługi serwisowe związane z przywróceniem właściwej pracy systemu będą odpłatne.

Z poważaniem

Wójt Gminy

/-/ Józef Potocki