Informacja dla pszczelarzy z terenu gminy Zakrzówek

Informuje się pszczelarzy z terenu gminy Zakrzówek, że Zarządzeniem nr 31/ 2019 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 9 kwietnia 2019 r. została powołana Komisja d/s szacowania strat w pasiekach spowodowanych wytruciem pszczół na terenie gminy Zakrzówek w 2019 r. Wszelkie przypadki wytruć pszczół spowodowanych nieprawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin należy zgłaszać do Urzędu Gminy Zakrzówek w godzinach jego urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 14:30 na tel. 81 8215131 lub 81 8215002.