Informacja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie od 19 lat organizuje ogólnopolski konkurs „Sposób na Sukces” na najbliższe przykłady przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Ideą XX jubileuszowej edycji konkursu jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości, realizowanych przez przedsiębiorców , samorządy jak i organizacje pozarządowe, przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W załączeniu przesyłam link do Regulaminu XX edycji konkursu, w tym do Karty Zgłoszenia. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2020 roku.

https://www.edr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Osoby do kontaktu ze strony Centrum:

-Małgorzata Pucek, 517 111 507, 22-125 62 12,m.pucek@cdr.gov.pl

-Beata Filipiak, 22-125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl