Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Na wniosek Gminy Zakrzówek z dnia 9 marca 2018 roku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 25 kwietnia 2018 r zatwierdziło stawki opłat za wodę i ścieki na terenie Gminy Zakrzówek na okres 3 lat:

od 26.05.2018 do 25.05.2019 – 2,30 zł woda; 4,10 zł ścieki

od 26.05.2019 do 25.05.2020 – 2,50 zł woda; 4,30 zł ścieki

od 26.05.2020 do 25.05.2021 -2,70 zł woda; 4,50 zł ścieki

  

Informacja o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.