I sesja VIII kadencji Rady Gminy Zakrzówek w dniu 21 listopada 2018 r.

     W dniu 21 listopada 2018 r. odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Gminy Zakrzówek. Wójt Gminy Józef Potocki wraz z Radnymi Rady Gminy odebrali od Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Zakrzówku Piotra Bresia zaświadczenia o wyborze. Następnie, w obecności licznie zgromadzonych na sesji mieszkańców, uroczyście złożyli ślubowanie. W dalszym porządku obrad odbyły się: wybór Przewodniczącego i pierwszego Wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku głosowania tajnego Przewodniczącą Rady Gminy została Pani Agnieszka Makuch, natomiast pierwszym Wiceprzewodniczącym – Pan Marcin Rusinek. Po raz pierwszy sesja Rady Gminy Zakrzówek była transmitowana na żywo, co spotkało się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.