Gminne Spotkanie Opłatkowe

  Tegoroczne gminne spotkanie opłatkowe odbyło się 17 stycznia w Domu Kultury w Zakrzówku. Oprawę artystyczną zapewniły działające w GDK zespoły „Koraliki” oraz „Błękitne Korale”, a inscenizację „Nowoczesnej Opowieści Wigilijnej” zaprezentowali uczniowie z ZS w Zakrzówku pod kierunkiem p. Anny Pudło. Zaproszonych gości przywitali gospodarze spotkania Przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Makuch oraz Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki.

Uroczystość uświetnili swą obecnością: Ks. Dziekan Dariusz Ziółkowski Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Zakrzówku, Ks. Marek Gładkowski Proboszcz Parafii pw. Św. Rajmunda Nonnata w Sulowie, Ks. Wojciech Paluch Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Studziankach, Ks. Marek Goch Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Bożej Woli, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Wojciech Lewczuk, Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch i Marek Kos, Krzysztof Staruch Starosta Powiatu Kraśnickiego, Jarosław Czerw Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego, Andrzej Cieśla Radny Powiatu Kraśnickiego, Wioletta Wilkos Prezes Lokalnej Grupy Działania w Kraśniku, Stefan Skórski Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, prezesi OSP i stowarzyszeń z terenu gminy Zakrzówek oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych. Spotkanie przebiegło w miłej i niezwykle życzliwej atmosferze.