Gmina Zakrzówek będzie miała herb

18 lipca 2014 roku, po wieloletnich staraniach, Minister Administracji i Cyfryzacji wydał pozytywną opinię o projektach herbu, flag i pieczęci gminy Zakrzówek.

Herbem Gminy Zakrzówek będzie tarcza późnogotycka (hiszpańska), o proporcjach wysokości do szerokości 7:6, w której, w błękitnym polu widnieje postać św. Mikołaja w ceremonialnym stroju biskupim z mitrą na – otoczonej złotą aureolą – głowie i wierzchnią szatą ozdobną w postaci swobodnie spływającego z ramion czerwonego płaszcza (pluviale), spiętego na piersiach ozdobną zapinką (fibulą) oraz z białą albą.

W prawej ręce św. Mikołaj trzyma pastorał złoty (żółty), w lewej zaś księgę Ewangeliarza w czerwonej oprawie z ułożonymi na niej trzema złotymi kulami w układzie 2:1.

Podstawą do wydania opinii przez ministra była uchwała działającej przy MAiC Komisji Heraldycznej, która na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2014r., w oparciu o przedstawione uzasadnienie herbu i projekty graficzne, oceniła jego zgodność z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wydała pozytywną opinię. Autorem koncepcji historyczno-heraldycznej herbu, flagi i pieczęci Gminy Zakrzówek jest mieszkaniec gminy Zakrzówek, historyk, Pan dr Henryk Krawiec, który wraz z nauczycielką plastyki z ZS w Zakrzówku – Panią Haliną Świątkowską oraz przy pomocy grafika Pana Marcina Dzierzkowskiego, opracował pierwowzór herbu. Stworzenie ostatecznych wersji graficznych symboli gminy powierzono firmie specjalizującej się w heraldyce i weksylologii.

Kolejnym krokiem jest ustanowienie herbu, flag i pieczęci gminy przez Radę Gminy Zakrzówek. Na wniosek Wójta Gminy Zakrzówek – Grzegorza Lemiechy, projekt stosownej uchwały znalazł się w porządku obrad Rady Gminy Zakrzówek na sesji w dniu 30 lipca 2014 roku.