Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na ferie zimowe w 2020r. W ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Kosz jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus + KOSZT TRANSPORTU.

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2004 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć: 1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo. 2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami. 3. Podpisane oświadczenie o RODO

Miejsce wypoczynku: Sądelska 90A, 34-531 Murzasichle

Termin: 1) 13.01.2020-22.01.2020

DANE KOORDYNATORA : Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych biuro w Krasnymstawie

ul. Podwale 6/107

22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16

e-mail: mar_gol1@op.pl

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786)