- Zakrzówek - https://zakrzowek.pl -

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Zakrzówek – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 lipca do 04 sierpnia 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Zakrzówek.


Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/784449/gmina-zakrzowek-mieszkancy.html [1]


Zachęcamy do udziału w badaniu.