“Czyste Powietrze” w województwie lubelskim

Wójt Gminy Zakrzówek informuje mieszkańców gminy Zakrzówek, że w dniu 21 maja 2019 roku w godzinach od 12:00 – 17:00 w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku (Galeria Jednej Ściany) odbędą się konsultacje pracownika Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, który w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie będzie udzielał informacji, a także pomagał wypełniać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE”.

 

Celem programu „Czyste Powietrze” jest redukcja tzw. niskiej emisji pyłów i zanieczyszczeń przez domy jednorodzinne. Ograniczenie emisji dokonuje się przez wymianę tradycyjnych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizację budynków. Beneficjentami tego programu są prywatni właściciele domów jednorodzinnych, a także osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy domu. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2018 – 2029 zaś łączny budżet Programu to 103 mld PLN. Dofinansowania stanowią ponad 63 mld PLN, resztę będą stanowić nisko oprocentowane pożyczki.

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 53 tys. PLN, zaś jej dolna granica to 7 tys. PLN. Przyznane dofinansowanie jest uzależnione od uzyskiwanych dochodów. Tam gdzie są one najniższe (do 600 PLN na osobę) dotacja może wynosić do 90% wartości kosztów inwestycji.  

czyste