Ćwiczenia OSP 2019

W niedzielę 15 września br. z inicjatywy Zarządu OSP Majdan-Grabina na placu przy szkole w Majdanie-Grabinie odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu gminy Zakrzówek. W ćwiczeniach udział wzięło 8 jednostek OSP. Strażacy z terenu naszej gminy mieli możliwość przećwiczenia przeprowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej w razie: wypadku samochodowego, pożaru kotłowni, pożaru słomy i opon oraz przygniecenia drzewem.

Do każdego z złożeń zadysponowane zostały wyznaczone jednostki OSP, a ćwiczenia wymagały umiejętności rozlokowania sił i środków, oraz udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Nad prawidłowym przebiegiem i koordynacją działań czuwali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku -mł. bryg. mgr inż. Tomasz Michalczyk oraz mł. asp. Sylwester Rząd. Po zakończeniu akcji Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku omówił przebieg działań oraz udzieli cennych wskazówek przydatnych w czasie działań ratowniczo – gaśniczych.