Broszura “Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z trzynastoma ministerstwami opracowała broszurę “Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”, zawierającą informacje o aktualnych programach pomocowych i działanich służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi. Broszura zawiera wszystkie niezbędne infoprmacje dotyczące warunków i zasad przyznania pomocy, o którą mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów wiejskich lub jednostki samorządu terytorialnego.

Zachęcamy do zapoznanai sie z powyższą broszurą (w załączniku).

Broszura.pdf