Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 23 maj a2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 r.