Zarządzenie  Nr 44/2019 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dla dzieci i młodzieży w 2019 r.