Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w miejscowości Lipno!

W dniu 27 marca 2019 r. w miejscowości Lipno odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023. W wyniku tajnego głosowania Sołtysem został: Henryk Kania. W skład Rady Sołeckiej zostali wybrani: Janusz Widomski, Alina Pasternak, Krzysztof Martyniuk.