Promesa na odbudowę dróg

W dniu 11.03.2019 r. Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka otrzymał promesę na dofinansowanie w 2019 r. zadań pn.: Odbudowa drogi gminnej nr 108352L od km 0+600 do km 1+ 305 w miejscowościach Rudnik Pierwszy i Bystrzyca, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r., Odbudowa drogi gminnej nr 108356L od km 0+955 do km 1+288 w miejscowości Sulów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r. Wysokość dotacji wynosić będzie 666.000,00 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/