Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Wartość projektu: 574 829,56 zł
Kwota dofinansowania: 529 264,27 zł
Wkład własny: niefinansowy

Projekt obejmował:

- uruchomienie bezprzewodowych stacji nadawczych,

- sprzęt komputerowy dla 20 gospodarstw,

- bezpłatny dostęp do internetu dla 70 gospodarstw domowych na okres 5 lat,

- utworzenie portalu internetowego dla uczestników projektu,

- szkolenia z zakresu obsługi powierzonych urządzeń i konfiguracji sieci dla uczestników projektu.